Archive for the 'Lingvoj' Category

La 14a Lingva Festivalo en Moskvo

MLF

La 1an de decembro en Nacia Esplora Universitato “Supera Lernejo de Ekonomiko” (NIU VŜE) okazis la 14an Moskva lingva festivalo, kies ĉeforganizanto estis Moskva Esperanto-Asocio MASI.

Continue reading ‘La 14a Lingva Festivalo en Moskvo’

La 14a lingva festivalo okazos en Moskvo

MLFLa 1an de decembro 2019, dimanĉe, Nacia Esplora Universitato “Supera Lernejo de Ekonomiko” (NIU VŜE) gastigos la 14an Moskvan lingvan festivalon, organizatan de Moskva Esperanto-Asocio MASI kaj teamo de la festivalo kun subteno de fakultato pri neekzaktaj sciencoj de la universitato. La festivalo daŭros la tutan dimanĉon, ekde la 11a ĝis la 20a horo.

Continue reading ‘La 14a lingva festivalo okazos en Moskvo’

Aliroj al Esperanto estas mirinda libro

Aliroj al EsperantoAliroj al Esperanto / Red. Christer Kiselman, Renato Corsetti, Probal Dasgupta; Antaŭpar. Christer Kiselman. – Dobřichovice: KAVA-PECH, 2018. – 229 p.

Aliroj al Esperanto estas mirinda libro, nepre havinda en biblioteko de ĉiu esperantisto, kolektiva verko de kelkaj eminentaj esperantistoj.

Continue reading ‘Aliroj al Esperanto estas mirinda libro’

Interlingvistika sesio kun instruista trejnado en UAM

UAM

Ilona Koutny antaŭ studentoj de ambaŭ grupoj (Foto: Edukado.net)

La sepa grupo de interlingvistikaj studentoj atingis sian trian studjaron en la Universitato Adam Mickiewicz (Poznano, Pollando). Dek partoprenantoj el naŭ landoj (Francio, Ruslando, Brazilo, Germanio, Usono, Suda Koreio, Ĉinio, Hispanio kaj Pollando) povis specialiĝi pri instruado aŭ komunikado dum la sesio, okazinta la 14-20an de septembro. Ĝin gvidis Ilona Koutny kun temoj pri internacia kaj interkultura komunikado, instigante diskutojn en la grupo. Kontribuis al la programo Barbara Pietrzak pri ĵurnalismo kaj radiofonio; Roman Dobrzyński pri filmarto ankaŭ kun propraj filmoj el sia longa kariero prezentantaj Esperantan kulturon; Nicolau Dols pri transmeto de literaturaj tekstoj kaj Ida Stria pri internaciaj helplingvoj.

Continue reading ‘Interlingvistika sesio kun instruista trejnado en UAM’

La dua LingvaFest’ en Slovakio

Bratislavo

Multaj gejunuloj en LingvaFest’ konatiĝis kun Esperanto. (Foto: Róbert Mihálik)

Vere granda, sukcesa, bunta aranĝo, dediĉita al lingvoj kaj kulturoj – tia estas lingva festivalo “LingvaFest’”, kiu okazis la 26-27an de septembro en Bratislavo, Slovakio. Ĝi allogis ĉirkaŭ 2500 partoprenantojn, okazis entute 107 programeroj, prezentiĝis 30 ekspoziciantoj. Kaj grava informo: ĝi estas organizita de Esperantistoj!

Continue reading ‘La dua LingvaFest’ en Slovakio’

La Ondo de … Esperantologio

La Ondo de EsperantoAntaŭ unu semajno, la unuan lundon de marto, aperis la tria ĉi-jara numero de La Ondo de Esperanto. Ĝi estas dediĉita al interlingvistiko kaj esperantologio – sciencaj fakoj, esplorantaj, interalie, la lingvon Esperanto. En la komenco de la marta Ondo estas intervjuo kun la prezidanto de la Akademio de Esperanto, Probal Dasgupta. Sekvas artikoloj de Věra Barandovská-Frank kaj Jens Stengaard Larsen pri interlingvistikaj projektoj kaj ideoj el la tempo, kiam Esperanto ankoraŭ ne ekzistis.

Kvar esperantologiaj artikoloj traktas temojn, ligitajn kun kelkaj aspektoj (ankaŭ pri la aspektoj!) de la Zamenhofa lingvo. Ilin verkis Haitao Liu, Sergio Pokrovskij, Carlo Minnaja kaj Jean-Luc Tortel. Fine de la lingva sekcio estas tri artikoloj pri interlingvistika kaj esperantologia agado kaj recenzo de la lasta (ve, la plej lasta) numero de Esperantologio / Esperanto Studies.

Continue reading ‘La Ondo de … Esperantologio’

Studado en amika rondo

Poznano: Ilona Koutny instruas (Foto: Zhang Ping “Ĝoja”)

Ekde la 2a ĝis la 9a de februaro en Universitato Adam Mickiewicz (Poznano, Pollando) pasis la kvara sesio de la Interlingvistikaj Studoj. En la nuna grupo studas dek homoj el ok landoj (Brazilo, Ĉinio, Francio, Germanio, Hispanio, Koreio, Rusio, Usono). Dum unu semajno ni havis tri ekzamenojn: pri interlingvistiko, pri Esperanta gramatiko (la dua semestro) kaj pri ĝeneralaj semantiko kaj leksikologio.

Continue reading ‘Studado en amika rondo’

Polyglot Gathering 2019 – la lastan fojon en Bratislavo

Ĉu vi emas lerni diversajn lingvojn? Ĉu vi emus iĝi aŭ jam estas plurlingvulo (poligloto)? Tiuokaze vi devus nepre partopreni la eventon “Plurlingvula Kunveno” (Angle: Polyglot gathering).

Continue reading ‘Polyglot Gathering 2019 – la lastan fojon en Bratislavo’

Poliglotoj konferencis en Slovenio

Dum la podia diskuto en Ljubljano (Foto: Peter Baláž)

Renkontiĝoj de plurlingvemuloj (poliglotoj) iĝas pli kaj pli popularaj. La unua, kiu komencis la tradicion de ĉiujara renkontiĝo de homoj, kiuj ŝatas aŭ eĉ amas lerni diversajn lingvojn, estas Poliglota Konferenco (Polyglot Conference). Ĝin fondis kaj organizas du famaj poliglotoj: Richard Simcott kaj Alex Rawlings. La konferenco okazas ĉiujare en alia lando, simile al nia Universala Kongreso. Ĉi-jare ĝi okazis la 26-28an de oktobro en la ĉefurbo de Slovenio, Ljubljano kun ĉ. 350-400 partoprenantoj.

Continue reading ‘Poliglotoj konferencis en Slovenio’

UAM, la septembra sesio

UAMLa septembra sesio de la Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz signifis la komencon de la dua studjaro de la 7a interlingvistika grupo. Partoprenis ĝin dek gestudentoj el ok landoj: Brazilo, Ĉinio, Koreio, Germanio, Francio, Hispanio, Pollando kaj Ruslando.

Continue reading ‘UAM, la septembra sesio’

Feliĉan naskiĝtagon, ESF!

La jaro 2018 estas speciala jaro por ESF (Esperantic Studies Foundation): ni festas nian oran jubileon! ESF estis oficiale fondita la 23an de septembro 1968. De tiu dato ĝis hodiaŭ ESF laboris seninterrompe por lingva justeco kaj por Esperanto – kiel rekonis Universala Esperanto-Asocio per speciala diplomo en la Universala Kongreso en Lisbono ĉi-jare. Tio estas rekono ankaŭ al ĉiuj, kiuj kunlaboris kaj subtenis ESF-on tra la duonjarcento. Ni esperas, ke vi estas same fieraj pri tiu ĉi rekono, kiel ni!

Continue reading ‘Feliĉan naskiĝtagon, ESF!’

UEA invitas al kunfestado de la Eŭropa Tago de Lingvoj

Ekde 2001, la Konsilio de Eŭropo kaj ĝiaj 47 membroŝtatoj festas la 26an de septembro la Eŭropan Tagon de Lingvoj, kies ĝeneralaj celoj estas:

Continue reading ‘UEA invitas al kunfestado de la Eŭropa Tago de Lingvoj’

UEA alvokas partopreni en EU-enketo pri multlingveco

Eŭropa Unio estas la plej multlingva el ĉiuj internaciaj organizaĵoj, kun 28 membroŝtatoj, 24 oficialaj lingvoj kaj pli ol 500 milionoj da civitanoj. La multlingveco estas tamen ofte ne plene respektata en la oficiala praktiko de EU, kie ofte superregas la plej grandaj lingvoj kaj precipe la angla lingvo. Nun la Eŭropa Ombusdmano invitis la eŭropan publikon respondi serion de demandoj pri la multlingva politiko de EU. Tio donas nekutiman ŝancon ankaŭ al esperantistoj alporti sian vidpunkton pri lingvaj demandoj. kaj instigi al pli vasta debato en EU pri la kontribuo de Esperanto al justa, inkluziva lingvopolitiko.

Continue reading ‘UEA alvokas partopreni en EU-enketo pri multlingveco’

Simpozio pri multlingvismo ĉe UN

Kion oni povas fari por antaŭenigi multlingvismon en la laboro de Unuiĝintaj Nacioj? Kiel tio farus UN-on pli efika? Jen demandoj levitaj en lastatempa simpozio pri multlingvismo organizita de la Studogrupo pri Lingvoj kaj UN. Partoprenantoj interkonsentis, ke la lingvaj bezonoj de UN etendiĝas preter la tradukado kaj interpretado de ĝiaj ses oficialaj lingvoj, sed ke tiuj pliaj bezonoj ne ricevas sufĉan atenton. Nek plene realiĝas la tuta lingva potencialo de UN.

Continue reading ‘Simpozio pri multlingvismo ĉe UN’

Esperanto kaj universitato: Nitobe-simpozio en Lisbono

UK-103La 4an kaj 5an de aŭgusto en Lisbono okazos Nitobe-simpozio kun la temo “instruado kaj esplorado pri Esperanto en (soci/inter) lingvistiko kaj en sociaj sciencoj”.

Aŭspiciantoj. La konferenco estas aranĝo de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED). Ĝi estas subvenciata de Esperantic Studies Foundation (ESF). Danke al tio ne estas kotizo. ESF ankaŭ prizorgos kafo-paŭzojn kaj komunan manĝon. La simpozio okazas ĉe la Universitato de Lisbono.

Continue reading ‘Esperanto kaj universitato: Nitobe-simpozio en Lisbono’

Lingva Festivalo en Sankt-Peterburgo

Peterburgo

Pro multaj interesatoj en kelkaj prezentadoj mankis sidlokoj
(Foto: Sergej Andrejsons)

Grandiĝas la lingva festivalo en la “norda ĉefurbo” de Rusio. Anstataŭ la kutimaj 50 programeroj dum la festivala tago, la 15an de aprilo okazis pli ol 70. Krom prezentoj de 40 lingvoj okazis ankaŭ prelegoj pri lingvistiko kaj lingvoinstruado, metiejo pri kaligrafio, enkonduka prelego pri la ĉina go-ludo.

Continue reading ‘Lingva Festivalo en Sankt-Peterburgo’

Festivalo en la ĉefurbo de Udmurtio

LF en Udmurtio 2018

La junaj studentinoj Anastasija Pivovarova kaj Anna Kadrova kunorganizis la festivalon en Ijevsko (Foto: Valerija Titova)

La 21an de aprilo en la Internacia Orient-Eŭropa Universitato de Iĵevsk, la ĉefurbo de Udmurtio, okazis la kvara Lingva Festivalo, subtenata de MEA MASI. Pro la koincido de la datoj de la Iĵevska kaj Kaluga festivaloj la moskvanoj ne venis al la festivalo en Udmurtio, tamen dum la preparado la organizantoj multe konsultis min.

Continue reading ‘Festivalo en la ĉefurbo de Udmurtio’

Eterne juna Lingva Festivalo en Kalugo

LF en Kalugo

Kalugaj lernejanoj interesiĝas pri lingvoj kaj pri Esperanto
(Foto: Irina Gonĉarova)

La 21an de aprilo en la malnova rusa urbo Kaluga (je trihora trajnveturado de Moskvo) okazis Lerneja Lingva Festivalo, organizata jam dum sep jaroj de la urba departemento pri edukado kaj de Moskva Esperanto-Asocio MASI. La festivalo en Kalugo estas destinita por lingvoŝatanta lernantaro el la urbaj mezlernejoj. Ĝi estas ido de la Moskva Lingva Festivalo, kiu kuraĝigis la urbajn klerigajn instituciojn okazigi la festivalon, garantiante sian nepran organizan kaj enhavan helpon. Tial ekde la unua Kaluga festivalo moskvanoj riĉigas la lokan programon per siaj kontribuoj, kaj la nomo de MEA MASI staras sur la frontpaĝo de la festivala programfolio kiel la dua organizanto.

Continue reading ‘Eterne juna Lingva Festivalo en Kalugo’

La 6a Minska Lingva Festivalo: La Moskva skolo

LF en Minsko

LF en Minsko (Foto: Kuzma Smirnov)

La 1an de aprilo en Minsko triumfe pasis la 6a Lingva Festivalo, la plej granda en la postsovetia teritorio. De jaro al jaro MinLF fortiĝas kaj disfloras. Jam pasintjare la Minska festivalo superis la Moskvan laŭ la kvanto de vizitantoj – tiu proksimiĝis al 1000. La 6a LF en Minsko kolektis pli ol 1500 homojn, ĉefe junajn, kaj prezentis kapturne bonkvalitan programon – el 80 proponoj en ses kvardekminutaj blokoj.

Continue reading ‘La 6a Minska Lingva Festivalo: La Moskva skolo’

Vintra interlingvistika sesio en Poznano

UAM

La 7a grupo de la Interlingvistikaj Studoj en la universitato Adam Mickiewicz (UAM) en Poznano (pri kies 20-jariĝo ni raportis en oktobro), daŭrigis sian laboron dum la vintra sesio la 3-10an de februaro. Alvenis 14 gestudentoj el dek landoj (Ĉinio, Koreio, Brazilo, Usono, Turkio, Ruslando, Francio, Hispanio, Germanio kaj Pollando) kaj pruvis, ke pere de esperanto tre bone progresas interkultura komunikado. Post la konsultiĝo kaj ekzamenoj, lunde komenciĝis la kursoj de la dua semestro: Michael Farris prezentis la ĝeneralajn regulojn de morfologio kaj sintakso eluzante la sciojn de la diverslingva partoprenantaro. Lidia Ligęza kaj Tomasz Chmielik enkondukis ilin en la duan periodon de la esperanta linteraturo.

Continue reading ‘Vintra interlingvistika sesio en Poznano’