Arkivo por la kategorio 'Esperantujo'

Sukcesa jaro por Fondajo Canuto en 2019

UEASume en 2019 Fondaĵo Canuto, kiu helpas al limigita nombro de aktivuloj, kiuj mem ne povas pagi plenan kotizon, subtenis 482 UEA-membrigojn el 74 landoj. El tiuj 5 bedaŭrinde forpasis en la jaro, do ne aperas en la kalkuloj.

Legu la tutan artikolon ‘Sukcesa jaro por Fondajo Canuto en 2019’

Konkurso: Partoprenu IJK-n en 2020

IJK

Jam tradicie la fonduso Partoprenu IJK-n pretas helpi al membroj de TEJO partopreni la Internacian Junularan Kongreson. La IJK 2020 okazos de la 11a ĝis la 18a de julio 2020 en Someren, Nederlando.

Legu la tutan artikolon ‘Konkurso: Partoprenu IJK-n en 2020’

Unesko-Kuriero en Esperanto plu aperos en Pekino

Unesko-Kuriero

La 7an de januaro 2020 en la domo de Ĉina Internacia Eldona Grupo (ĈIEG) okazis ceremonio de subskribado pri kuneldonado de Esperanta versio de H. La ceremonion ĉeestis gvidantoj kaj reprezentantoj de ĈIEG, El Popola Ĉinio kaj Unesko-Kuriero.

Legu la tutan artikolon ‘Unesko-Kuriero en Esperanto plu aperos en Pekino’

Deutsche Welle: Ruslingve pri Esperanto

La Moskva studio de “Deutsche Welle” okaze de la 160a naskiĝdatreveno de Lazarj Markoviĉ Zamenhof meze de decembro sendis la junan ĵurnalistinon Anna Savĉuk al la Esperanto-urbo Herzberg am Harz (Malsupra Saksio, Germanio).

Legu la tutan artikolon ‘Deutsche Welle: Ruslingve pri Esperanto’

Anna Löwenstein: “Mi ne helpas komencantojn, mi helpas UEA”

Intervjuo kun la Esperantisto de la jaro 2019

Ekde pluraj jaroj vi dediĉas multan tempon kaj energion al komencantoj kaj lernantoj. Jam antaŭ kvardeko da jaroj vi kreis liston de “facilaj vortoj” por Kontakto kaj ekredaktis la rubrikon, en kiu aperis artikol(et)oj facile kompreneblaj eĉ por la komencantoj. Poste vi daŭrigis en tiu kampo, nun ekde unu jaro vi redaktas la retejon uea.facila. Kial vi opinias ke tio gravas?
Mi decidis krei retejon por novaj esperantistoj ne por helpi komencantojn sed por helpi UEA. Mi sciis, ke la membronombroj daŭre falas, ĝis tia grado ke la eĉa travivo de UEA estas ne plu certa. Sed kiel UEA povas esperi logi novulojn? La revuo estas tro malfacila por ili, kaj ĝi ne ofertas ion alian, kiu povus interesi nespertan esperantiston. Tial mia celo estis prezenti al novaj esperantistoj similspecan enhavon kiel la revuo Esperanto, kun novaĵoj pri la agadoj de UEA, informoj pri la Esperanto-movado, librorecenzoj, anoncoj kaj raportoj pri kongresoj, kaj simile. Tiel mi esperas, ke lernantoj komencos pli bone koni UEA, kaj kompreni kial ĝia pluvivado gravas por la Esperanto-movado. Tio necesas, antaŭ ol ili decidos pagi ne malgrandan kotizon por membriĝi en la asocio.

Legu la tutan artikolon ‘Anna Löwenstein: “Mi ne helpas komencantojn, mi helpas UEA”’

La sepa Esperanto-Semajno en la elementa lernejo Baiyangshujie

Inter la 16a kaj 20a de decembro okazis la 7a Esperanto-Semajno de la elementa lernejo Baiyangshujie en la urbo Taiyuan de la provinco Shanxi, norda Ĉinio. Temis pri “ĉina spirito, monda rigardo”. Dum unu semajno okazis diversaj eventoj pri Esperanto por pli ol 1 500 lernantoj, instruistoj kaj gepatroj.

Legu la tutan artikolon ‘La sepa Esperanto-Semajno en la elementa lernejo Baiyangshujie’

Niaj atingoj kaj malsukcesoj en 2019 (2)

La Ondo de EsperantoAnkaŭ ĉi-jare La Ondo de Esperanto petis diverstendencajn aktivulojn respondi la tradician demandon: “Kiu(j) Esperanto-evento(j) en la jaro 2019, laŭ via opinio, estas la plej pozitiva(j) kaj la plej negativa(j)?”. Ni ricevis respondojn de dek personoj, kiujn ni dankas pro la kontribuoj al nia “Ronda Tablo”.

La unua parto de la respondaro estas legebla en nia retejo. En la dua parto legu la respondojn de Vinko Markovo, Francesco Maurelli, Giorgio Silfer, Trezoro Huang Yinbao kaj “Ĝoja” Zhang Ping.

Legu la tutan artikolon ‘Niaj atingoj kaj malsukcesoj en 2019 (2)’

Niaj atingoj kaj malsukcesoj en 2019 (1)

La Ondo de EsperantoAnkaŭ ĉi-jare La Ondo de Esperanto petis diverstendencajn aktivulojn respondi la tradician demandon: “Kiu(j) Esperanto-evento(j) en la jaro 2019, laŭ via opinio, estas la plej pozitiva(j) kaj la plej negativa(j)?”. Ni ricevis respondojn de dek personoj, kiujn ni dankas pro la kontribuoj al nia “Ronda Tablo”.

En la unua parto legu la respondojn de Peter Baláž, Renato Corsetti, Albert Stalin T. Garrido, Dennis Keefe kaj Anna Löwenstein.

Legu la tutan artikolon ‘Niaj atingoj kaj malsukcesoj en 2019 (1)’

Ĉu nova estonto por Unesko-Kuriero?

Unesko-Kuriero UEA publikigis sian lastan, kunlabore kun Unesko, kvaran numeron de Unesko-Kuriero por oktobro-decembro 2019 en Esperanto, kiun produktis, traduke kaj redakte, la brava teamo de dekkelkaj volontuloj el kelkaj landoj. Laŭ la oficiala informo de GK de UEA, la iniciatinto de la projeko, ekinta en 2017, la tiama UEA-komitatano kaj nuna vicprezidanto de UEA, Trezoro Huáng Yínbǎo, estro de Ora Ponto, ne plu financas la eldonadon. Rezulte de certaj intertraktoj, la aferon transprenas El Popola Ĉinio. Andrej Peĉënkin, plejparton de la tri-jara periodo vicredaktore kunordiginta la laboron, tradukinte artikolojn kaj redaktinte la numerojn, rolis kiel ĉefredaktoro de la lasta numero.

Legu la tutan artikolon ‘Ĉu nova estonto por Unesko-Kuriero?’

Bahodir Habibov forpasis

La 30an de decembro 2019 en Samarkando pro kormalsano forpasis

Bahodir Zabieviĉ Habibov (1955-2019)

Legu la tutan artikolon ‘Bahodir Habibov forpasis’

E@I: Eventoj kaj agado por 2020

E@IOkaze de la lasta numero de La Ondo de Esperanto mi unue esprimas grandan admiron kaj dankon al la redakcio de ĉi tiu gazeto! Mi tre bedaŭras, ke ĝi ĉesas esti eldonata – ĝi longe estis tre bonkvalita, profesia kaj samtempe bunta novaĵejo, mapanta tutmondan agadon pri Esperanto. Ĝi certe mankos al ni ĉiuj. Samtempe mi deziras al ĝiaj ĉefmotoroj firman sanon kaj multajn poresperantajn aktivecojn!

Nun mi volus ĉefe paroli pri nia proksima estonteco, nome, pri agado de E@I dum la jaro 2020. Tiu jaro estos plena je edukaj eventoj sub nia gvido. Jen la listo laŭ kalendara ordo
Legu la tutan artikolon ‘E@I: Eventoj kaj agado por 2020’

Kongresa rezolucio de la 7a Afrika Kongreso de Esperanto

AfrikoDe la 21a ĝis la 27a de decembro 2019 okazis en Bujumbura, Burundo, la 7a Afrika Kongreso de Esperanto de UEA (AKE) en kiu partoprenis 135 geesperantistoj el naŭ landoj (Belgio, Burundo, DR Kongo, Italio, Kameruno, Madagaskaro, Tanzanio, Svislando kaj Togolando). La kongresa temo estis: “Verdigo de la kontinento Afriko”. Post diskutoj, ni alvenas al la jena rezolucio:

Legu la tutan artikolon ‘Kongresa rezolucio de la 7a Afrika Kongreso de Esperanto’

Zamenhofa Matentagmanĝo en Berlino

Tradicie meze de decembro oni organizas Zamenhof-feston – en Berlino ekde dek jaroj aldone ekzistas la Zamenhofa Matentagmanĝo. La kaŭzo estas simpla: Preskaŭ ĉiam en la Zamenhof-festoj la programo estas tiel plenŝtopita, ke apenaŭ restas tempo por interparoli private. Sed homoj ja kunvenas ne nur por daŭre rigardi kaj aŭskulti ion sur la scenejo, ili volas ankaŭ flegi siajn privatajn kontaktojn, babili kun homoj, kiujn ili eble ne vidis dum tuta jaro aŭ pli longe. Ankaŭ ĉi-jare mi denove aŭdis plendojn post la Zamenhof-festo, ke ne restis tempo por babili. El alia urbo mi aŭdis de homo, kiu same kiel mi ne entuziasmas pri tedaj paroladoj, tro da muziko aŭ poemdeklamado – do ŝi ne plu iras al la Zamenhof-festoj de sia urbo.

Legu la tutan artikolon ‘Zamenhofa Matentagmanĝo en Berlino’

Zamenhoffesto en Berlino

Berlino

Berlinaj kaj brandenburgiaj esperantistoj ankaŭ en la jaro 2019 invitis al Zamenhoffesto al la Oranĝerio – la civitana renkontiĝejo de la distrikto Lichtenberg en Berlino. Jam temas pri fiksa adreso de niaj aranĝoj. Ĉi-foje ni celebris la 160an datrevenon de la naskiĝtago de Zamenhof kaj la Tagon de la Esperanto-libro la 14an de decembro.

Legu la tutan artikolon ‘Zamenhoffesto en Berlino’

UEA invitas IKU-prelegantojn por Montrealo

UKBv. noti la pli fruan limdaton por IKU-proponoj (Internacia Kongresa Universitato) dum la 105a UK en Montrealo. UEA invitas personojn kun taŭgaj kvalifikoj kandidatiĝi ĉe la IKU-sekretario Amri Wandel (amri@huji.ac.il) plej laste la 15an de januaro 2020. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto – sume ne pli ol unu paĝon.

Legu la tutan artikolon ‘UEA invitas IKU-prelegantojn por Montrealo’

Zamenhofaj Tagoj en la naskiĝurbo de Ludoviko

BZT

“En Bjalistoko vivas ni alie”, – kantis sur la scenejo nia junularo dum la 94a UK. “Alie – do: kiamaniere?” – demandas esperantistoj, kiuj venas por partopreni niajn eventojn. En la naskiĝurbo de la Majstro tri organizaĵoj unuiĝas, okazigante Esperantajn aranĝojn: Centro Ludoviko Zamenhof, Bjalistoka Esperanto-Societo (BES) kaj Podlaĥia Libraro Łukasz Górnicki (fakte ĝia filio №14 “Esperanto-Libraro”).

Legu la tutan artikolon ‘Zamenhofaj Tagoj en la naskiĝurbo de Ludoviko’

Du datrevenoj en Litovio

Jegorovas

Jam dum sesdek jaroj meze de decembro en Kaŭno okazas la tradiciaj Zamenhof-Tagoj. Ekde 1988 samtempe kaj samloke okazas ankaŭ jarkongresoj de Litova Esperanto-Asocio (LEA), refondita en 1988.

Ĉi-jare ambaŭ aranĝoj okazis la 14-15an de decembro kun entute 110 esperantistoj el 16 urboj de Litovio, tri gastoj el Latvio kaj du el Ruslando. La programo estis forte stampita de du gravaj datrevenoj – la 160a naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof kaj la 100a datreveno de la fondo de LEA.

Legu la tutan artikolon ‘Du datrevenoj en Litovio’

Mila van der Horst-Kolińska forpasis

La 13an de decembro en maljunulejo de Hago mortis

Mila van der Horst-Kolińska (1927-2019)

Legu la tutan artikolon ‘Mila van der Horst-Kolińska forpasis’

Anna Löwenstein: la Esperantisto de la Jaro 2019

LöwensteinLa Ondo de Esperanto en 1998 iniciatis ĉiujaran proklamadon de la Esperantisto de la Jaro. Al ĉi tiu projekto aliĝis reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esperanto-komunumo kaj sendependaj kompetentuloj.

Kiel la unua laŭreato en 1998 estis elektita William Auld. En 1999 lin sekvis Keppel Enderby. En 2000 estis distingitaj tri personoj: Hans Bakker, Mauro La Torre kaj Jouko Lindstedt. Poste laŭreatiĝis Osmo Buller (2001), Michel Duc Goninaz (2002), Dafydd ab Iago (2003), Helmar Frank (2004), Povilas Jegorovas (2005), Bertilo Wennergren (2006), Peter Zilvar (2007), Ilona Koutny (2008), Aleksander Korĵenkov (2009), Katalin Kováts (2010), Dennis Keefe (2011), Peter Baláž (2012), Mark Fettes (2013), Mireille Grosjean (2014), Chuck Smith (2015), Stefan MacGill (2016), Trezoro Huang Yinbao (2017) kaj Hori Jasuo (2018).

Legu la tutan artikolon ‘Anna Löwenstein: la Esperantisto de la Jaro 2019’

Speciala oferto de La Ondo: Tri jarkolektoj je la prezo de unu

Okaze de la apero de la jubilea (№300) numero de La Ondo de Esperanto, ĝia redakcio donis specialan oferton al tiuj, kiuj ankoraŭ ne abonas La Ondon, sed ŝatus legi ĝin: paginte la abonkotizon por 2019, oni ricevos ne nur la jarkolekton por la nuna jaro, sed ankaŭ ĉiujn numerojn por 2017 kaj 2018 inkluzive de la literaturaj suplementoj.

Legu la tutan artikolon ‘Speciala oferto de La Ondo: Tri jarkolektoj je la prezo de unu’