Archive Page 2

La 14a Lingva Festivalo en Moskvo

MLF

La 1an de decembro en Nacia Esplora Universitato “Supera Lernejo de Ekonomiko” (NIU VŜE) okazis la 14an Moskva lingva festivalo, kies ĉeforganizanto estis Moskva Esperanto-Asocio MASI.

Continue reading ‘La 14a Lingva Festivalo en Moskvo’

Konciza biografio de Lazarj Markoviĉ Zamenhof

1859
3 (15) dec: En Bjalistoko (strato Zeljonaja 6) en la familio de Mordka (Mark Fabianoviĉ) kaj Liba Roĥla (Rozalia) Zamenhof naskiĝas ilia unua filo Lejzer (Lazarj) — Лазарь Маркович Заменгоф.
1869
Aŭgusto: Eklernas en la unua klaso de la reala gimnazio en Bjalistoko, sed post du monatoj forlasas la lernadon pro malsano.
1870
Aŭgusto: Denove eklernas en la unua klaso.
1873
Aŭgusto: Eklernas en la kvara klaso, sed la lernado daŭras nur kvar monatojn.
Decembro: La familio Zamenhof ekloĝas en Varsovio (strato Nowolipie 28).
1874
Aŭgusto: Eklernas en la kvara klaso de la Varsovia 2a vira gimnazio.
1878Zamenhof
5 (17) dec: Festado de la naskiĝo de Lingwe Uniwersala.
1879
Majo-junio: Ekzamenoj en la lasta (oka) klaso de la gimnazio.
15 (27) jun: Ricevas la abiturientan ateston kaj arĝentan medalon en la gimnazio.
Aŭgusto: Aliĝas al la medicina fakultato de la Moskva Universitato.
Septembro: Ekstudas en la Moskva Universitato.

Continue reading ‘Konciza biografio de Lazarj Markoviĉ Zamenhof’

Anna Löwenstein: la Esperantisto de la Jaro 2019

LöwensteinLa Ondo de Esperanto en 1998 iniciatis ĉiujaran proklamadon de la Esperantisto de la Jaro. Al ĉi tiu projekto aliĝis reprezentantoj de diversaj tendencoj en la Esperanto-komunumo kaj sendependaj kompetentuloj.

Kiel la unua laŭreato en 1998 estis elektita William Auld. En 1999 lin sekvis Keppel Enderby. En 2000 estis distingitaj tri personoj: Hans Bakker, Mauro La Torre kaj Jouko Lindstedt. Poste laŭreatiĝis Osmo Buller (2001), Michel Duc Goninaz (2002), Dafydd ab Iago (2003), Helmar Frank (2004), Povilas Jegorovas (2005), Bertilo Wennergren (2006), Peter Zilvar (2007), Ilona Koutny (2008), Aleksander Korĵenkov (2009), Katalin Kováts (2010), Dennis Keefe (2011), Peter Baláž (2012), Mark Fettes (2013), Mireille Grosjean (2014), Chuck Smith (2015), Stefan MacGill (2016), Trezoro Huang Yinbao (2017) kaj Hori Jasuo (2018).

Continue reading ‘Anna Löwenstein: la Esperantisto de la Jaro 2019’

Speciala oferto de La Ondo: Tri jarkolektoj je la prezo de unu

Okaze de la apero de la jubilea (№300) numero de La Ondo de Esperanto, ĝia redakcio donis specialan oferton al tiuj, kiuj ankoraŭ ne abonas La Ondon, sed ŝatus legi ĝin: paginte la abonkotizon por 2019, oni ricevos ne nur la jarkolekton por la nuna jaro, sed ankaŭ ĉiujn numerojn por 2017 kaj 2018 inkluzive de la literaturaj suplementoj.

Continue reading ‘Speciala oferto de La Ondo: Tri jarkolektoj je la prezo de unu’

Mesaĝo de UEA okaze de Homrajta Tago, 10 decembro, kaj Zamenhof-Tago, 15 decembro

GK UEAĈiujare, la 10an de decembro, ni festas la Tagon de Homaj Rajtoj. Temas pri la dato en la jaro 1948 kiam la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj estis akceptita de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj.

Continue reading ‘Mesaĝo de UEA okaze de Homrajta Tago, 10 decembro, kaj Zamenhof-Tago, 15 decembro’

Opinioj de niaj legantoj

OndoResponde al la informo pri la baldaŭa ĉeso de La Ondo de Esperanto, publikigita en la oktobra eldono, venis pluraj mesaĝoj. Parton de ili ni aperigas ĉi-sube laŭ la alfabeta familinoma ordo.

 

Mi ege bedaŭras pro la baldaŭa malapero de “La Ondo”. Ĝi estis grava parto de Esperanto-vivo – mia, tut-ruslanda, eĉ tutmonda. La revuo mem estis ĉiam bonkvalite farita kaj interesega. Tamen mi komprenas la kialon. Certe, necesas gardi la vidkapablon kaj ŝpari tion, kio restis. Resaniĝon al vi, al viaj okuloj, kara Aleksander – almenaŭ tiom, kiom eblas. Sed ĉu vere ne eblas preni iun personon, laboreman kaj fidelan al la ideo, kiu farus ĉeekranan laboron anstataŭ vi? Estas tre bedaŭrinde.

Ikar A. Akimenko (Ruslando)

Continue reading ‘Opinioj de niaj legantoj’

Ĉu reveno al la tagordo?

NobelpremioLa Sveda Akademio nun, post jaro de skandaloj, misfamigoj kaj suspektadoj opinias, ke ĝi purigis sin mem, solvis la problemojn kaj regajnis la iaman reputacion. (Legu pli pri la fono en La Ondo de Esperanto, 2018, №11).

Continue reading ‘Ĉu reveno al la tagordo?’

La antaŭlasta eldono de La Ondo de Esperanto

OndoPor enmeti en la lastan, decembran numeron de La Ondo de Esperanto la tekstojn, kiuj kutime aperas en la januara kaj februara numeroj (ronda tablo pri la atingoj kaj fiaskoj dum la pasinta jaro, intervjuo kun la Esperantisto de la Jaro, kaj la statistiko pri la eldonado en la pasinta jaro) la redakcio prokrastis je kelkaj semajnoj la publikigon de la du lastaj numeroj. La 11a, novembra numero estis publikigita la 25an de novembro.

La novembra Ondo estas nekutime ampleksa – 82-paĝa. Tio okazis pro la longa paŭzo inter la oktobra kaj novembra eldonoj, kio pligrandigis la primovadan sekcion “Eventoj”, kaj pro la jubileo de Halina Gorecka – la eldonanto (kaj provleganto) de La Ondo de Esperanto, prezentata per NDK-eca biografio, intervjuo aranĝita de la vicredaktoro Paweł Fischer-Kotowski, kaj komenco de ŝia bibliografio.

Continue reading ‘La antaŭlasta eldono de La Ondo de Esperanto’

Radio Esperanto, №51

La 1an de decembro, dimanĉe, estis registrita kaj enretigita la 51a programo de la Kaliningrada Esperanto-podkasto, kiu estas la lasta por la 2019a jaro.
Continue reading ‘Radio Esperanto, №51’

Jubileoj kaj memordatoj en decembro 2019

La Ondo de Esperanto2. Antaŭ 80 jaroj naskiĝis Humphrey Tonkin (1939-1954- ), brita kaj usona filologo, prezidanto de TEJO (1969-71) kaj de UEA (1974-80, 1986-89), reprezentanto de UEA ĉe UN en Novjorko, kunfondinto kaj nuna prezidanto de ESF (1968), la unua redaktoro de Kontakto (1963-66), (ĉef)redaktoro de Language Problems and Language Planning (1984-2013), aŭtoro de Lingvo kaj popolo (2006) kaj de aliaj libr(et)oj en/pri Esperanto. Tonkin tradukis en Esperanton du librojn de Ŝekspiro (Henriko Kvina, 2003; La vintra fabelo, 2006) kaj tradukis el Esperanto en la anglan du verkojn de T. Soros (Maskerado, 2000; Modernaj Robinzonoj, 2010) kaj la verkon de U. Lins La danĝera lingvo (2016-17). Membro de Akademio de Esperanto (1983- ), membro de la Honora Patrona Komitato de UEA (1995), Honora prezidanto de TEJO (1971). – Legu pli en NDK, p. 282-285.

Continue reading ‘Jubileoj kaj memordatoj en decembro 2019’

LEA 100-jaras jam!

LEAPost du semajnoj, la 14an de decembro 2019 en Kaŭno okazos jarkongreso de Litova Esperanto-Asocio (LEA), kiu ĉi-jare festas sian centjaran datrevenon, pri kiu Vytautas Šilas artikolis en La Ondo de Esperanto. Ni publikigas lian artikolon.

Continue reading ‘LEA 100-jaras jam!’

Hobio, kiu iĝis profesio: Intervjuo kun Halina Gorecka

Okaze de la jubileo de Halina Gorecka, festita ĉi-monate, en la novembra numero de “La Ondo de Esperanto”, kiun ŝi eldonas, aperis ampleksa intervjuo de Paweł Fischer-Kotowski kun ŝi.

GoreckaKiam kaj kiel vi eksciis pri Esperanto? Pro kio vi lernis ĝin?
Mi vidis grandan afiŝon pri kurso de Esperanto aŭtunkomence de 1979 en la universitata konstruaĵo en Sverdlovsk (nun Jekaterinburgo), kie mi studis matematikon. Ĉu mi jam sciis, kio estas Esperanto, mi ne plu memoras, sed mi iris al la kurso por havi eblecon korespondi kun eksterlando – certe tio estis menciita kiel unu el la aplikebloj. Kiel lernantino en Celinogrado (nun Nursultano) mi vizitis klubon de internacia amikeco en la urba pionirpalaco, korespondis kun hungara kaj bulgara knabinoj. Ankaŭ en la universitato mi vizitis tian klubon.

Continue reading ‘Hobio, kiu iĝis profesio: Intervjuo kun Halina Gorecka’

La 14a lingva festivalo okazos en Moskvo

MLFLa 1an de decembro 2019, dimanĉe, Nacia Esplora Universitato “Supera Lernejo de Ekonomiko” (NIU VŜE) gastigos la 14an Moskvan lingvan festivalon, organizatan de Moskva Esperanto-Asocio MASI kaj teamo de la festivalo kun subteno de fakultato pri neekzaktaj sciencoj de la universitato. La festivalo daŭros la tutan dimanĉon, ekde la 11a ĝis la 20a horo.

Continue reading ‘La 14a lingva festivalo okazos en Moskvo’

Nova rekordo por Greziljono

Greziljono

Okazis io neatendita kaj nekomprenebla en la Esperanto-Kulturdomo. En la ĵusa kursaro AŬTUNE okazis pluraj rekordoj pri nombroj ĝis nun ne atingitaj: Ĉiuj 29 ĉambroj estis okupitaj kaj 10 homoj dormis en sia dormaŭto. Dum la semajno ĉeestis pli ol 70 homoj, ne ĉiuj dum la tuta oktaga periodo. Nia kuiristo devis prepari pli ol 60 manĝojn dum pluraj tagoj, bonŝance helpis pluraj volontuloj; entute prepariĝis 1050 manĝoj. Ambaŭ instruistoj havis pli ol 12 lernantojn.

Continue reading ‘Nova rekordo por Greziljono’

UEA lobiis por Esperanto en la 40a Ĝenerala Konferenco de Unesko

UneskoLa 40a sesio de la Ĝenerala Konferenco de Unesko okazis en Parizo de la 12a ĝis la 27a de novembro. UEA estas neregistara organizo (NRO) en rilatoj kun Unesko de 1954 kaj tie havis siajn reprezentantojn sed ankaŭ ILEI kaj TEJO estis akceptitaj kiel observantoj.

Continue reading ‘UEA lobiis por Esperanto en la 40a Ĝenerala Konferenco de Unesko’

Dimanĉa poezio: Leendert Deij

Baza Literatura KrestomatioEn la retejo La Balta Ondo dum la tuta aŭtuno ĉiudimanĉe aperas poemoj el la nova, kvara eldono de la Baza Literatura Krestomatio. La dek-dua gasto de nia versrubriko estas Leendert (Leen, Lodewijk) Cornelis Deij (1919-2011), nederlanda havenlaboristo, maristo, instruisto kaj esperantisto. Li estas aŭtoro de unu romano Aminda (1997) kaj kvar poemaroj: Fragmentoj (1988), Infaneske (1997), Du etuloj (2004), Koboldo plumo (2004).

Leen Deij estas aŭtoro de unu el la plej konataj soci-temaj poemoj, verkitaj en Esperanto, kiun ni proponas por la hodiaŭa (re)legado.

Continue reading ‘Dimanĉa poezio: Leendert Deij’

UK 2020: aliĝu dum la unua, plej avantaĝa aliĝperiodo!

UKMultaj personoj aliĝis al la UK-2020 en Montrealo, Kanado (de la 1a ĝis la 8a de aŭgusto 2020) jam dum la antaŭa UK en Lahtio, kaj nun la aliĝilo disponeblas por la plej malmultekosta aliĝperiodo. La prezo por aliĝo en tiu ĉi unua aliĝperiodo por individuaj membroj de UEA estas 190 eŭroj por A-landanoj kaj 145 eŭroj por B-landanoj. La prezo altiĝos ĝis 240 / 180 eŭroj en la dua aliĝperiodo kaj ĝis 290 / 215 eŭroj en la tria aliĝperiodo. Notindas ke la unuan fojon UEA ankaŭ proponas la eblecon kompensi la poluadon, okazantan i.a. pro transportado de kongresanoj al UK.

Continue reading ‘UK 2020: aliĝu dum la unua, plej avantaĝa aliĝperiodo!’

Zamenhof-Tagoj en Kaŭno

LEALitova Esperanto-Asocio (LEA) invitas ĉiujn esperantistojn al la tradiciaj Zamenhof-Tagoj-2019, dediĉitaj al la 160a naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof, kiuj okazos la 14-15an de decembro 2019 en la Instrua centro pri nutraĵindustrio kaj komerco en Kaŭno (stato Vilniaus 42). La Instrua centro situas en la malnova urboparto de Kaŭno, je 300 metroj de la Esperanto-Domo (strato Zamenhof).

Continue reading ‘Zamenhof-Tagoj en Kaŭno’

Festu la Universalan Tagon de la Infano ĉi-merkrede!

La 20a de novembro estas grava tago: en tiu tago en 1959, do antaŭ precize sesdek jaroj, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj akceptis la Deklaracion de la Rajtoj de la Infano. Je la sama tago tridek jarojn poste, en 1989, la Ĝenerala Asembleo akceptis la Konvencion pri la Rajtoj de la Infano.

Continue reading ‘Festu la Universalan Tagon de la Infano ĉi-merkrede!’

20aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj

Ni elkore invitas ĉiujn festi kun ni la 160an naskiĝtagon de Ludoviko dum la 20aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj, kiuj okazos la 13-15an de decembro 2019 en la naskiĝurbo de Ludoviko Zamenhof. En la programo troviĝas kelkaj koncertoj, ekspozicioj, prelegoj, prezentado de novaj eldonaĵoj, renkontiĝoj kun interesaj gastoj kaj, tradicie, naskiĝtaga kuko.

Continue reading ’20aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj’