1 Response to Helmar Frank forpasis

  1. A. Künzli diras:

    Mi esprimas mian kondolencon al d-rino Vera Barandovska-Frank.

    La agadoj kaj meritoj de prof. Helmar Frank estas ankorau analizendaj kaj konkludendaj? Sed el kiu vidpunkto?

    Mi mem cheestis en Florenco (2006) la koncernan AIS-kunsidon antau lia kolapso. Mi rimarkis tiam lian nervozecon. Mi foriris de la kunveno kun malbonaj sentoj… kaj poste ne miris.

Respondi