Esperanto-Kulturpremio 2012 por Floréal Martorell

Wolf-Dietrich Fehrenbacher (urbestro de Aalen), Floréal Martorell (la premiito), Françoise Eriksen (amikino de Flo). Dr. Rainer Kurz (vicprezidanto de FAME). Fotis Karl Heinz Schaeffer

Aalen. – La FAME-fondaĵo por stimulado de internaciaj kompreniloj aljuĝis sian 13an kulturpremion al la konata Esperanto-muzikisto kaj -eldonisto Floréal Martorell el Tuluzo. Tiel oni aprezis la 24-jarajn meritojn de Flo por la kulturo kaj muziko en la lingvo internacia Esperanto.

La Urbestro de Aaalen, Wolf-Dietrich Fehrenbacher, bonvenigis la gastojn kaj alte taksis la gravecon de la muzikkulturo en Esperanto pro ĝia herolda efiko de la internacia idearo, kiun flegas la esperantistoj. Dum la festa matineo en la urba biblioteko Gunnar Fischer, la konata DĴ Kunar kaj GEA-komisiito por moderna Esperanto-muziko, profunde parolis pri la grava rolo de muziko por la movado kaj speciale ties junularo kaj elokvente sukcesis montri, kial ĝuste Flo indas ricevi tiun kulturpremion de la FAME-fondaĵo.

En Esperanto, tute kontraŭe al la aliaj kulturoj, la lingvo kaj ties uzantaro evoluiĝis sur skriba, ne buŝe parolita, bazo kaj propra Esperantokulturo ekestis nur poste: el la identeco de la aplikantoj, kiuj uzis la lingvon en ĉiu ajn kampo. Post longa “periodo de popolkantoj”, en la 1970aj jaroj de la antaŭa jarcento kreiĝis pli kaj pli da populara muziko, kaj en la 1980-aj jaroj ankaŭ la rokmuziko venis al Esperantujo.

Kaj ĝuste tiun evoluon grave akcelis kaj ebligis la franco Floréal Martorell, kiu en 1987, la jubilea jaro de Esperanto, komencis lerni ĝin. kaj tre baldaŭ komencis evoluigi asocion por Esperanto-rokmuziko, kiu fondiĝis en 1988 sub la nomo kaj etikedo EUROKKA. Du jarojn poste li fondis propran eldon-firmaon Vinilkosmo en la vilaĝo Donneville ĉe Tuluzo, kiu tuj avancis al centra rolulo en la merkato pri moderna Esperanto-muziko.

Kial la muziko tiel gravas en la Esperanto-kulturo, la laŭdanto tre bele ilustris: muziko ebligas komunan travivaĵon aŭskultante, ĉu sole ĉu komune, dancante, kantante; ĝi instigas al aktivado, videbligas emociojn, por ke eksteruloj povu kapti la sentitan etoson.

Vinilkosmo prizorgas la Esperanto-muzikon en ĉiuj fazoj de ĝia ekesto: rekvizicio de grupoj, produktado de kompaktdiskoj, surmerkatigo de la eldonaĵoj. Ek de 2001 oni eĉ disponas pri propra studio. La revuo Rok-Gazet’, kies 11 eldonoj aperis ĝis 2003, iĝis la plej grava periodaĵo pri la moderna Esperanto-muziko kaj trovis legantojn en pli ol 80 landoj.

Se oni celas skizi la amplekson de la vivoverko de Flo, oni rigardu en la katalogon de Vinilkosmo: en ĝi listiĝas 45 propraj produktaĵoj kaj -eldonaĵoj de Vinilkosmo, kaj entute 114 kompaktdisk-titoloj (intertempe aperis plia: do jam 46/115). Ke ĉio ĉi ne eblis sen giganta persona engaĝiĝo, tio estas fakto evidenta; ke liaj dankvortoj donas preskaŭ senfinan liston de kunlaborantoj, tio nur substrekas lian personan modestecon.

Kortuŝis, precipe la Germanajn gastojn, la dankvortoj de Floréal, kiu komencis: “Por mi estas emocie, veni ĉi tien kiel amika gasto en frateca etoso…” La sorto de lia familio estas ligita al Germanujo, ĉar dum la dua mondmilito, la patro de lia patrino, hispana respublikano, kiu troviĝis en franca internigejo por hispanaj rifuĝintoj, estis forportita de la nazioj en la koncentrejon Mauthausen kaj pereis tie.

Estas do ne mirinde, ke la tuta muzika laboro de Flo en EUROKKA kaj Vinilkosmo por la Esperantokulturo rekte celas (tion li mem eksplikis en liaj dankvortoj) al interkompreniĝo, unuiĝo kaj paco inter la popoloj en la tuta mondo.

Tial la FAME-fondaĵo kaj la urbo Aalen solene distingis la muzikiston Floréal Martorell per la 13a Esperanto-Kulturpremio de Aalen, kio estas ligita al monpremio de tri mil eŭroj.

Utho Maier

Laŭreatoj de la Esperanto-Kulturpremio

1991 Claude Gacond kaj Itô Kanzi (2 premioj)
1992 Richard Schulz kaj Bruno Vogelmann (2 premiitoj)
1994 Heroldo de Esperanto kaj Spomenka Štimec (2 premiitoj)
1996 Gersi Alfredo Bays (eldonejo Fonto)
1998 Marjorie Boulton
2000 William Auld
2002 ADORU (Adolf Burkhardt, Bernhard Eichkorn, Albrecht Kronenberger)
2004 Muzikgrupo Kajto
2006 Interkultura Centro Herzberg
2008 Internacia Esperanto-Instituto
2010 Halina Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov
2012 Floréal Martorell

Flo kun ĵurnaloj, anoncantaj lian hieraŭan laŭreatiĝon.

Dankesprima parolado de Floréal Martorell

Karaj gesinjoroj kaj samideanoj!

Tiu ĉi premio kortuŝas kaj honoras min antaŭ ĉio persone, ĉar la sorto de mia familio estas iel ligita al Germanujo, kiam dum la dua mondmilito mia avo (la patro de mia patrino), hispana respublikano, kiu troviĝis internigita en franca internigejo por hispanaj rifuĝintoj, estis forportita de la nazioj en la koncentrejon de Mauthausen kaj pereis tie. Por mi estas emocie, veni ĉi tien kiel amika gasto en frateca etoso…

Mi ĝojas ke hodiaŭ eŭropaj popoloj unuiĝis kaj kunvivas pace.

Mia muzika agado pere de EUROKKA kaj Vinilkosmo por Esperanto-kulturo strebe celas ankaŭ interkompreniĝon, unuiĝon, kaj pacon inter la popoloj en la tuta mondo.

La hodiaŭa premia ceremonio venas oficiale valorigi kaj agnoski mian engaĝiĝon de jam 22 jaroj por la disvastigo de Esperanto-muziko.

Kompreneble tiun vojon mi ne faris sola, kaj ĝi eblis nur dank’ al la helpo kaj subteno de multaj homoj, sen kiuj mi sola ne povintus tiom fari.

Hodiaŭ la aktivado en EUROKKA estas koncentrita en la programado de artaj programoj por Esperanto-aranĝoj kaj festivaloj, organizado de turneoj de artistoj, kaj en la restarigo de la Artista Datumbazo.

La muzika agado de Vinilkosmo konsistas ĉefe en la produktado, eldonado, kaj distribuado de muzikaj albumoj de Esperanto-artistoj, pere de la diskoservo kaj pere de la retaj elŝutejoj www.vinilkosmo-mp3.com kaj http://cd1d.com/fr/structure/vinilkosmo-esperanto-muzik-prod (elŝutejo de la federacio de sendependaj eldonejoj en Francio).

La Vinilkosmo-katalogo atingas nun 114 KD-referencojn, el kiuj 45 estas produktitaj kaj/aŭ eldonitaj de Vinilkosmo mem.

Pro ĉi tio mi volas danki:

– Mian familion (patro, patrino, fratoj, infanoj kaj kunulino), kiu subtenis kaj subtenas min.

– La kunlaborantaron, kiu ege helpas por antaŭenpaŝi: Rikardo Cash, Mark Eaton, Christian Laurut, Roel Haveman, Juanjo , Miguel Gutiérrez, Marcelo Redoulez, David Emil Wickström, Gunnar Fischer, Françoise Eriksen, Alekĉjo, Cyrille Poullet, Rogener Pavinski, Jean-Marc Leclercq, Hans-Georg Kaiser, Triboulet. Kaj al ĉiuj, kiuj iel helpas kaj subtenas porokaze aŭ sporade.

Dankegon al ĉiuj artistoj, sen kiuj Vinilkosmo kaj EUROKKA ne ekzistus, artistoj kiuj jam de jaroj kunlaboras kaj sekvas nian laboron. Apartajn dankojn al: Martin Wiese kaj Bertilo Wennergren de Persone, Micke Englund de Amplifiki, Kim Henriksen de Hotel Desperado, JoMo, Nanne kaj Ankie de Kajto, Ĵomart kaj Nataŝa, la tuta muzikistaro de Kaj Tiel Plu, Alejandro Cossavella, Ĵak le Puil, Jacques Yvart, FAMo, Marita kaj Marian de Kapriol’!, Anjo Amika, Mikaelo Bronŝtejn, Glebo Malcev de Piĉismo, Pieĉjo de Dolĉamar, Kris de Kore, Tomio, Anna kaj Karina de La Perdita Generacio, Eterne Rima, Platano de la Pafklik, Solotronik, Amir de Espo Despo, Eric de Inicialoj DC, Denis Rock Tamba kaj Mayoma Diankembo en Kinŝaso, Viktor Lufimpu de Konga Espero, Dido Fundu de Vigla Muziko, Rogener Pavinski kaj Roger Borges de Supernova, Gregoro de Krio de Morto, Zhou-Mack Mafuila, Tone, DĴ Kunar, Espo Diablo, Jonny M, Gijom, kaj plej lastatempe Manŭel, Graciela kaj Guillermo de Amindaj, Anĉjo de Rêverie kaj Patric.

Dankon al la organizoj UEA, TEJO, SAT, SAT-Amikaro kaj FEL, kiuj subtenas kaj apogas nian kulturan agadon por Esperanto, kaj al la Esperanto-asocioj kaj kluboj pro subteno, kaj kiuj invitas artistojn por siaj kongresoj, renkontiĝoj kaj kulturaj aranĝoj.

Dankon al Łukasz de TEJO, Marek kaj Peter de E@i, Veronika de Muzaiko kaj Claude Nourmont de UEA pro kunlaborado kaj projektoj, interalie por la restarigo de la Artista Datumbazo http://artista.ikso.net.

Dankon al ĉiuj radio-programoj, podkastoj kaj retradioj, kiuj informas kaj diskonigas pri niaj eldonaĵoj: Pola Radio, Ĉina Radio Internacia, Radio Havano Kubo, Radio ZZZ, Liberecana Radio en Parizo, Radio Verda, Varsovia Vento, Radio Aktiva, Muzaiko kaj aliaj, kiuj varbas por la Esperanto-Muziko.

Dankon al la gazetoj kaj revuoj, kiuj regule informas pri Esperanto-muziko kaj recenzas albumojn eldonitajn de Vinilkosmo, speciale al La Ondo de Esperanto, Kontakto, La Kancerkliniko, La Sago, Le Monde de l’Espéranto, Espéranto Info kaj aliaj kiuj informas pri la Esperanto-muziko.

Apartan dankon ankaŭ al Esperanto-festivaloj kiaj KEF kaj FESTO pro la pluvivigo de la muzika Esperanto-kulturo.

Grandan dankon ankaŭ al ĉiuj muzikŝatantoj, kiuj jam de jaroj fidele subtenas nian kulturan agadon aĉetante niajn produktitajn, eldonitajn, kaj distribuatajn muzikalbumojn.

Sen la muzikŝatantoj kiuj subtenas kaj uzas Esperanto-muzikon, ne ekzistus la muzika Esperanto-kulturo.

Fine korajn dankojn al FAME-fondaĵo, la Aalena Esperanto-Grupo, urbodomo de Aalen kaj la urba biblioteko de Aalen pro la transdono de tiu ĉi premio, kiu alvenas en ĝusta momento de akra krizo kaj post kiam Vinilkosmo suferis pro incendio kiu kaŭzis gravajn damaĝojn.

La premio estos rekte uzita por plenumi novajn albumprojektojn, kiujn ni anoncis kadre de la antaŭnelonge lanĉita Promeskampanjo.

Kiel danka donaco pro via invito kaj akcepto en ĉi tiu festo organizita en via urbo, mi transdonas al vi por la biblioteko ĉi tiun kolekton de diskoj eldonitaj de Vinilkosmo por ke la aalenanoj povu malkovri kaj ĝui Esperanto-muzikon.

La diskojn kiuj eldoniĝos dank’ al via premia subteno ni sendos tra FAME-fondaĵo.

Elkoran dankon!

Floréal Martorell

FAME-Premio 2012

Floréal Martorell estis varme akceptita de Karl Heinz Schaeffer en la flughaveno de Stuttgart sabate la 27a de oktobro 2012. Mirige neĝis abunde – vera kontrasto kun la dolĉa aŭtuno kiu ankoraŭ regis en suda Francio antaŭ flugi al Germanio! Karl Heinz Schaeffer ŝoforis ĝis Aalen en bela hotelo, meze de belega pejzaĝo, piede de la germana Ĵuraso kovrita de tute blanka arbaro.

Vespere ili estis atendintaj de la Aalena Esperanto-grupo, en fama picejo de la urbo kie la tre afabla estro ne kaŝas sian intereson por Esperanto kaj por tiuj kiuj parolas ĝin. Notindas ke la loka grupo tien iras regule post la ĉiusemajnaj kursoj.

Dimanĉe matene Floréal estis akompanata ĝis la urba biblioteko kie perfekte disvolviĝis la premia ceremonio.

Fotis Karl Heinz SchaefferAntaŭ ĉio li povis malkovri la grandan Germanan Esperanto-Bibliotekon kun granda kolekto da libroj, revuoj kaj gazetoj en Esperanto, kio igas referencon de tiu loko por la esperantistoj kiuj volas fari esplorojn aŭ por tiuj kiuj volas malkovri la riĉecon de tiu lingvo.

Post kiam la multnombra partoprenantaro alvenis kaj instaliĝis ĉirkaŭ tagmeze, muzika momento fare de du junaj geviolonistoj enkondukis la ceremonion. Post tio alvenis la momento por tre honorigaj agnoskaj paroladoj pri la meritoj de la agado de Floréal, la fondinto de la eldonejo Vinilkosmo.

Unue estis parolado de la urbestro de Aalen, kiu vigle subtenas Esperanton, interalie pere de la tre varma akcepto, kiun li rezervas por la personoj, kiuj ricevas la premion de FAME-fondaĵo asignatan ĉiun duan jaron, kaj ankaŭ pere de la spaco disponigita por la Germana Esperanto-Biblioteko ene de la urba biblioteko.

Poste estis la vico de omaĝo farita de Rainer Kurtz kiel reprezentanto de FAME-fondaĵo, kaj fine la urbestro kune kun la reprezentanto de FAME Fondaĵo transdonis la premian ĉekon de 3000 eŭroj al Floréal.

Post la transdono Gunnar Fischer amplekse prezentis la historion de Esperanto-muziko kaj de Vinilkosmo, klarigante la evoluon, laŭdante la laboron de Floréal kaj menciante la aktualajn malfacilaĵojn pro la disko-krizo, ktp…

Sekve Floréal esprimis siajn dankojn antaŭ la tuta ĉeestantaro por ĉiuj, kiuj organizis tiun premian feston kaj akcepton en Aalen, al ĉiu ĉeestanto, inter kiuj ne malmultaj venis de fore, kaj al multnombraj artistoj kaj kunlaborantoj, kiuj alportas konstante valoregan helpon por vivigi la eldonejon. Kun granda emocio li ricevis la premion, kiu ebligos la daŭrigadon de la albumprojektoj planitaj, kaj por danki li donacis kolekton de diskoj por la Germana Esperanto-Biblioteko de Aalen.

Per muziko finiĝis ĉi tiu grava ceremonio pri kiu ankaŭ raportis ĵurnalistoj de la urbo. Sekvis tre abunda kaj bongustega bufedo, kiun regalis la urbestraro, kaj kiu ebligis komunan interkonatiĝon kaj interŝanĝon de la partoprenantaro. Fine de la festeno Floréal faris prezenton de la Vinilkosmo-retejoj kaj dum horo faris muzikkvizon disaŭdigante Esperanto-muzikon por fermi tiun premian festotagon.

Lunde matene antaŭ reveni al la flugaveno de Stuttgart, okazis tre bona gvidita vizito de Aalen fare de Karl Heinz Schaeffer malkovrinta la historian kaj kulturan riĉecon de la urbo.

Li foriris kun multaj belaj memoraĵoj de tiu mallonga sed intensa ĉeesto en la belega germana urbo.

Françoise Eriksen

Legu ankaŭ:

La 12a Esperanto-Kulturpremio de Aalen (2010)

Dankparolado okaze de la transdono de la 12a Esperanto-kulturpremio de Aalen

Ĝi estas artikolo el la decembra kajero de La Ondo de Esperanto (2012).
Ĉe represo bonvolu nepre indiki la fonton paperan (se en presaĵo) aŭ retan (se en retejo):
Papere: La Ondo de Esperanto, 2012, №12.
Rete: La Balta Ondo https://sezonoj.ru/2012/11/fame2012/

Pri La redakcio

Aleksander Korĵenkov, la redaktanto de ĉi tiu retejo
Tiu ĉi enskribo estis afiŝita en Esperantujo kaj ricevis la etikedo(j)n , , , , , , , , , , , . Legosigni la fiksligilon.

2 Responses to Esperanto-Kulturpremio 2012 por Floréal Martorell

  1. Tuomo Grundström diras:

    Mi dum vivo du grandajn okupigxojn havis, esperantopn kaj muzikon. Dankas kaj gratulas al Floréal.

Respondi