Arkivo por la etikedo 'Reinhard Haupenthal'

Reinhard Haupenthal forpasis

La 29an de septembro 2016 post longa suferiga malsano forpasis Reinhard Haupenthal (1945-2016)

Du novaj libroj de Edition Iltis

Johann Wolfgang von Goethe. La Suferoj de la Juna Werther / Tradukis Reinhard Haupenthal. Bad Bellingen: Edition Iltis, 2015. 139 p. Prezo: 18 eŭroj. Ekde sia apero (1774) la romano La Suferoj de la Juna Werther ne nur famigis sian aŭtoron Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), sed rangigis la verkon en la tutmonda literaturo sur […]

Johannes Bobrowski (1917–1965)

Kune kun Hermann Sudermann (1857–1928) kaj Agnes Miegel (1879–1964) Johannes Bobrowski formas verkistan triopon devenintan kaj vivintan en la (ne plu ekzistanta) Orienta Prusujo. En siaj verkoj ili eternigas homojn kaj pejzaĝojn el regiono kies iamaj aŭtoktonoj malaperis. La 2an de septembro 2015 pasas 50 jaroj de la morto de la (orient-)germana aŭtoro Johannes Bobrowski. […]

Atako de hakistoj

Nia ret-adreso <rihaupenthal@aol.com> estis atakita de hakistoj kaj misuzita por dissendi pet-leteron plene senbazan. La adreso ne plu funkcias kaj evidente informoj tien sendataj revenas. Ni petas uzi provizore nur la adreson editioniltis@aol.com. Skribante tien vi povas redisponigi vian adreson same malaperintan.

Carlevaro tro facil-anime prognozis

Intervjuo kun André Albault Unu el la grand-sinjoroj de la Esperanto-movado sendube estas d-ro André Albault en Tuluzo. Jam oni lin omaĝis per la fest-libro De A al B[1] okaze de lia 75-jariĝo. La redakcio de La Ondo volonte kaptis la okazon de lia 90-jariĝo por la intervjuo, kiun kun la jubileulo faris Reinhard Haupenthal. […]

2013: Dat-revene kaj rememore

Feliĉa estas, kiu kun plezuro Parolas pri la patroj, kiu ĝoje Rakontas pri iliaj grandaj agoj Kaj en la fino de la bela vico Sin mem fiere vidas. (Goethe, Ifigenio 5, 13) La jaro 2012 staris sub la signo de la 125-jara ekzisto de Esperanto kiu trovis sian plej brilan manifestiĝon en la ekspozicio de […]

Inter utopio kaj realo: Ekspozicio kaj simpozio en Bavara Ŝtata Biblioteko

Okaze de la 100a dat-reveno de la morto de prelato Johann Martin Schleyer (1831–1912), la aŭtoro de Volapük, kaj la 125-jara ekzisto de Esperanto Bavara Ŝtata Biblioteko (BŜB) en Munkeno aranĝos ekspozicion sub la titolo Inter utopio kaj realo. Konstruitaj lingvoj en globalizita mondo. BŜB apartenas al la plej grandaj universalaj bibliotekoj de la mondo: […]

Dat-revene kaj rememore

Feliĉa estas, kiu kun plezuro Parolas pri la patroj, kiu ĝoje Rakontas pri iliaj grandaj agoj kaj en la fino de la bela vico Sin mem fiere vidas. (Goethe, Ifigenio 5, 3) 2012 portos du gravajn dat-revenojn: pasos 100 jaroj de la morto de Johann Martin Schleyer, la aŭtoro de Volapük, kaj 125 jaroj de […]