Arkivo por la etikedo 'Nitro'

Nitro denove gastigis esperantistojn

Inter la 12a kaj la 20a de julio gastigis la eks-UK urbo Nitro en Slovakio 164 homojn el 30 landoj, por ke ili partoprenu jam la 13an Someran Esperanto-Studadon. Intertempe SES iĝis la plej granda somera lernejo de Esperanto, kien povas veni plenaj komencantoj kaj jam tre lertaj movadanoj – ĉiu trovos por si taŭgan […]

SEP, la unua Esperanta kodum-maratono

Paralele kun la bone konata Somera Esperanto-Studado (SES) naskiĝis ĉi-jare ankaŭ SEP – Somera Esperanto-Programado. La unua Esperantuja kodummaratono SEP okazis ĉi-julie dum SES 2019 en Nitro.

SES kaj SEP – samtempe kaj samloke

Tre baldaŭ, la 12-20an de julio okazos en la slovakia urbo Nitra (ĉi tie okazis la 101a UK en 2016) du partoprenindaj eventoj: la bone konata kaj tradicia SES (Somera Esperanto-Studado) kaj tute nova kaj samtempe noviga aranĝo SEP (Somera Esperanto-Programado).

SES 2019 en la eksa UK-urbo Nitro

Ĉu vi scias pri la plej bona okazo por lerni kaj praktiki Esperanton? Jes ja, SES – Somera Esperanto-Studado! Ĉi-jare SES okazos la 12-20an de julio 2019 en la historia slovakia urbo Nitro (Slovake: Nitra) – bone konata al la esperantistoj pro la okazigo de la 101a Universala Kongreso de Esperanto en 2016. Jam plurfoje […]

Prilingve el Nitro

Prilingve en Nitro: Politike, historie, teorie, instrue: Fakaj prelegoj prezentitaj kadre de la 101-a Universala Kongreso de Esperanto / Redaktis Stanislav Košecký. Roterdamo: UEA, 2016. 232 p. Mi estas lingvemulo, havas lingvistikan kleron kaj organizas ĉiujaran lingvan festivalon en mia urbo – verŝajne pro tio la redakcio elektis ĝuste min por verki recenzon pri la […]

Perspektivoj de lingva komunikado en EU

Vytenis Andriukaitis parolas en Esperanto en Nitro (Foto: Jozef Baláž) Lige kun la 101a UK en Nitro okazis pluraj aranĝoj, inter kiuj estis lingvopolitika konferenco pri perspektivoj de lingva komunikado en la Eŭropa Unio, sub aŭspicio de ministro pri eksterlandaj kaj eŭropaj aferoj Miroslav Lajčák. La konferenco estis aranĝita la 28-29an de julio 2016 en […]

Mondkongreso en malgranda urbo

101a Universala Kongreso de Esperanto Nitro, la 23-30an de julio 2016 Nitro estas la kvara plej malgranda urbo, kie okazis Universala Kongreso de Esperanto, kaj la plej malgranda dum pasintaj kelkdek jaroj. La unua timo tiurilate estis, ĉu sufiĉas la hotelĉambroj, sed ŝajnas ke ne estis multe da problemoj tiurilate, almenaŭ en amasloĝejaj kategorioj, kiuj […]

La verko de Minnaja-Silfer duoble premiita

Je distanco de kelkaj tagoj dua premio por Historio de la esperanta literaturo (HEL): la komisiono konsistanta el s-roj István Ertl, Ulrich Lins, Ŝi Ĉengtai aljuĝis premion Antoni Grabowski al la verko de Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer. Pli frue la konferenco de OSIEK asignis la premion por la plej valora verko en 2015. Vere […]

Esperanto kiel simbolo de humanismo kaj demokratio

Kadre de la internacia lingvopolitika konferenco “Perspektivoj de lingva komunikado en la Eŭropa Unio”, organizita en Nitra la 28-29an de julio 2016, okazis senprecedenca evento. Unuafoje en la historio de EU, membro de la Eŭropa Komisiono (EK) parolis ne nur pri Esperanto, sen ankaŭ en Esperanto. Temas pri la konferenca ĉefparolado de Vytenis Povilas Andriukaitis, […]

UEA diplomis 14 elstarajn agantojn

En la Solena Fermo de la 101a UK en Nitro oni anoncis la nomojn de 14 esperantistoj, kiujn la Estraro de UEA honorigis per Diplomo pri Elstara Agado aŭ per Diplomo pri Elstara Arta Agado:

Sekvu UKon el via hejmo

La 101a UK estos speciala en pluraj aspektoj, unu el ili estas la eblo sekvi kelkajn el la programeroj ankaŭ ne-ĉeeste. Unuafoje en la historio de la UK-oj okazos rektaj vivaj retaj elsendoj de pluraj programeroj – kaj de la solenaj malfermo kaj fermo, kaj de la komitatkunsidoj, prelegoj, koncertoj.

UK-101: La kongresaj kurieroj en la reto

En la 101a Universala Kongreso de Esperanto, laŭ longa tradicio ĉiutage aperas kongresa kuriero, kiun povas senpage preni ĉiu kongresano, kaj kiu estas legebla ankaŭ en la retejo de UEA.

Nova Estraro de UEA

La 23an de julio 2016 la Komitato de UEA, kunveninta en Nitro (Slovakio) kie komenciĝas la 101a Universala Kongreso de Esperanto, elektis novan Estraron de UEA por la periodo 2016-2019. La nova Estraro konsistas el ses personoj: Emilio Cid Mark Fettes Lee Jungkee Stefan MacGill Martin Schäffer Maria Rosaria Spanò

UK-101: Ne nur por esperantistoj

Kiel vi jam scias, la 101a Universala Kongreso de Esperanto okazos la 23–30am de julio 2016 en la urbo Nitro, en Slovakio. Parto de la strebo igi la kongreson pli videbla por la ekstera publiko estos malferma tago vendrede, la 29an de julio. Tiun tagon okazos enkondukaj kursoj de Esperanto por la publiko, sed la […]

S​ubteneblo por partopreni la UKon​

Danke al malavaraj donacintoj, UEA havas la eblon subteni la aliĝkotizon de kelkaj kongresanoj dum la 101a Universala Kongreso de Esperanto en Nitro, kaj en esceptaj kazoj ankaŭ la manĝo- kaj loĝadkostojn en la plej malaltaj kategorioj.

Eksterordinara reklamo tra la urbo kaj la lando

Ĉu la Universalaj Kongresoj estas ĉefe aranĝoj por esperantistoj (por renkontiĝi, babili, kunsidi, diskuti, amuziĝi) aŭ ili servu kiel perfekta, taŭga reklamilo de nia movado, propagandilo pri Esperanto por ekstera publiko? Verŝajne ideala solvo estas kombini tiujn ĉi du flankojn de la kongresoj. Kun taŭga strategio eblas kontentigi ambaŭ dezirojn. Pri tio nun strebas la […]

En Nitro bunte kaj abunde

Proksimiĝas la 101a Universala Kongreso de Esperanto en Nitro. Por ke ĉio funkciu glite kaj glate, okazis kelkaj kunsidoj de la Loka Kongresa Komitato kaj la volontuloj, laste la 21–23an de aprilo. Ankaŭ ĉi-jara Tutslovakia Esperanto-kongreso estis plejparte dediĉita al la preparoj de la unua UK en Slovakio. Ĝi okazis ekde la 24a de aprilo […]

La junulara programo de la 101a UK: riĉa kaj ĉeestinda!

La junulara programo estos parto de 101a Universala kongreso de Esperanto en Nitra, kiu okazos de la 23a ĝis 30a de julio 2016. La junulara programo estos preparita por ĉiuj aĝaj kategorioj, vi devas nur senti vin juna spirite. Se vi naskiĝis post la 31a de decembro 1995, vi eĉ ne pagas aliĝkotizon! La ĉeftemo […]

Filmkonkurso pri amikeco en UK

Universalaj Kongresoj estas bona okazo por renkonti geamikojn kaj ekhavi novajn. Por doni atenton al la kongresaj amikecoj, kadre de la Semajno de Internacia Amikeco UEA okazigas konkurson pri amatoraj filmoj kiuj traktas tiun fenomenon. Aŭtoroj de la plej popularaj filmetoj gajnos senpagan kongresaliĝon por sia amiko.

Kial veni al Nitro?

“Kial veni al Slovakio por la 101a Universala Kongreso de Esperanto?” La prezidanto de LKK Peter “Petro” Baláž responde al ĉi tiu demando listigas kelkajn argumentojn kaj kialojn: La Universala Kongreso en Slovakio havos kelkajn specialaĵojn, pro kiuj indos ĝin partopreni: