Arkivo por la etikedo 'Koreio'

Amira Chun kantos en BET-55

Kiel kutime en la Litoviaj BEToj, ankaŭ en la 55aj Baltiaj Esperanto Tagoj (BET-55), kiuj okazos la 6-14an de julio 2019 en Panevėžys, oni povos ĝui ĉiutagan artan programon de Litoviaj kaj alilandaj artistoj, inter kiuj estos Amira Chun.

Novstila kurso lanĉiĝas en Seulo

Brila, sperta esperantistino el Seulo, post sia dekminuta prezentado de “Ili elektis la pafilon, mi la kameraon” (el la tria numero de Unesko-Kuriero). La komento de Brila: “Historia kurso!” En la unua semajno de decembro gelernantoj de la Seula Esperanto-Centro en Koreio ekpartoprenis en tute nova kurso por esperantistoj, kiu utiligas la novan revuon Unesko-Kuriero […]

Duafoje en Seulo

102a Universala Kongreso de Esperanto Seulo, 22–29 julio 2017 Universala Kongreso de Esperanto okazis duan fojon en Koreio, same en Seulo, sed por mi Koreio estis tute nova sperto. Mi iom naive pensis, ke Koreio estas io simila al Japanio (aŭ Ĉinio, kvankam mi scias ke Japanio kaj Ĉinio tre malsimilas), sed montriĝis ke ĝi […]

Han Moo-hyup forpasis

La 22an de aŭgusto 2017 en Bundang (Koreio) en la aĝo 94 jaroj forpasis Han Moo-hyup (1923–2017) Li naskiĝis la 22an de aŭgusto 1923 en Pjongjango. Li estis emerita dustela generalo de la Korea Armeo, esperantisto ekde 1976, prezidanto (1979-1981, 1990-1994) kaj honora prezidanto (1994-) de Korea Esperanto-Asocio. Li eldonis la gazeton La Espero el […]

UEA diplomis ok elstarajn agantojn

En la Solena Fermo de la 102a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo estis anoncitaj la nomoj de 8 ricevantoj de Diplomo pri Elstara Agado kaj de Diplomo pri Elstara Arta Agado. Tiuj diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA ekde la jaro 2007. Jen la ĉi-jaraj distingitoj:

Seulo atendas vin

En aprilo superis milon la nombro de la aliĝintoj al la 102a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos la 22-29an de julio en Seulo. Ni petis al Clay Magalhães, Konstanta Kongresa Sekretario de UEA, komenti, ĉu tiu nombro estas kontentiga, kaj kiom da aliĝintoj fine allogos ĉi-jara kongreso. Kiam UEA decidas pri la urbo, kie […]

Internacia Kongresa Universitato kaj Scienca programo en Seulo

Laŭ rekomendo de la IKU-komisiono, la Estraro de UEA decidis pri la prelegoj de la ĉi-jara sesio de la Internacia Kongresa Universitato (IKU). El 17 ricevitaj proponoj, kadre de la IKU okazos naŭ prelegoj, el kiuj kvar havos daŭrigajn prelegojn kaj servos ankaŭ kiel kursoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS): Solidareca agado […]

Pli ol 1000 aliĝintoj al la 102a UK en Seulo

La nombro de la aliĝintoj al la 102a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos la 22-29an de julio 2017 en Seulo, en aprilo superis milon. La kongresa rubriko de la retejo de UEA  la 8an de majo montris, ke al UK-102 aliĝis jam 1045 personoj el 61 landoj. Nature, la plej multaj aliĝintoj estas el […]

Alvoko al partopreno en la Esperantologia Konferenco, Seulo, 2017

Sub la aŭspicioj de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kaj de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) okazos, kadre de la 102a Universala Kongreso en Seulo, Korea Respubliko, la 40a Esperantologia Konferenco, ĵaŭde, la 27an de julio 2017 en la seula kongresejo.

UEA invitas prelegi en Seulo: Nova limdato

Kadre de la 102a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo okazos la jubilea 70a sesio de la Internacia Kongresa Universitato. UEA invitas profesorojn, docentojn kaj personojn kun similaj kvalifikoj sendi proponojn pri prelegoj al la sekretario de IKU rete (amri@huji.ac.il) aŭ paperpoŝte: prof. Amri Wandel, 767 Makabim, IL-7179901 Modiin, Israelo. La proponoj alvenu plej laste […]

Subtenu la 46an Internacian Infanan Kongreseton

La 46a Internacia Infana Kongreseto (IIK) okazos de la 22a ĝis 29a de julio 2017 en Seulo. Bongdo, la IIK-ejo, 10km for de la UK-ejo, estas preta por akcepti la kongresanetojn ĉirkaŭ naturplena loko. La temo de la Seula IIK estas Kolora Mondo. Diverslandaj infanoj kaj adoleskantoj amuziĝos pere de Esperanto kaj uzos la temon […]

Alvoko al artistoj por la 102a UK en Seulo

La organizantoj de la 102a Universala Kongreso de Esperanto alvokas ĉiujn Esperantajn artistojn dezirantaj prezentiĝi en la Seula UK, sendi sian kandidatiĝon tiel, ke ĝi alvenu plej laste ĝis la 14h00 laŭ la horzono de la Centra Oficejo de UEA la 15an de januaro 2017. La kandidatiĝoj estu senditaj rete al artkandidatoj@co.uea.org, aŭ letere al […]

Pri daŭripova turismo en Seulo

Laŭ decido de la Estraro de UEA, la 102a Universala Kongreso de Esperanto traktos la temon Turismo kaj evoluo: vojoj al daŭripovo. Tiun elekton inspiris la decido de Unuiĝintaj Nacioj (UN), nomi la jaron 2017 la Internacia Jaro de Daŭripova Turismo por Evoluigo.

UEA kaj Esperanto en la Monda Eduka Forumo de Unesko

Kunlabore kun Korea Esperanto-Asocio (KEA), nome de UEA, tri koreoj ĉeestis en la Monda Eduka Forumo organizita de Unesko de la 18a ĝis la 22a de majo en la urbo Incheon, Koreio. La tri personoj estas Lee Jungkee (estrarano de UEA), Lee Young-koo (prezidanto de KEA) kaj Park Yong-sung (sekciestro de ILEI-Koreio).

Seulo gastigos la 102an UK

La ĉefurbo de Korea Respubliko, Seulo, gastigos la 102an Universalan Kongreson de Esperanto en la jaro 2017. La Estraro de UEA devis diskuti nekutime longe antaŭ ol fari la elekton inter Seulo kaj la kanada Montrealo, ĉar la invitoj de ambaŭ urboj estis zorge preparitaj kaj detale dokumentitaj. Ambaŭ lokoj prezentis tre bonajn kondiĉojn por […]

Koreio: Dumviva lernado

La 45a Korea Kongreso de Esperanto okazis en la urbo Incheon la 26–27an de oktobro kun la ĉeftemo “Esperanto kiel dumviva lernado”. Partoprenis 143 esperantistoj el 6 landoj. La kongresa temo estas ligita kun la projekto “Dumviva lernado”, lanĉita de la distrikto Namdong en 2009 en Incheon. En ĝi ankaŭ Incheon-filio de la Korea Esperanto-Asocio […]

La ora jubileo de Choe Taesok

Hodiaŭ, la 16an de februaro, sian 50-jariĝon festas la korea ĵurnalisto kaj esperantisto Choe Taesok, dum pluraj jaroj loĝanta en Vilno, la ĉefurbo de Litovio, kiu koincide festas sian nacian tagon de la sendependiĝo.

Korea-Japana Kongreso: Amikeco trans la maro

La serenan posttagmezon de la 7a de oktobro, en trejneja instanco inter montetoj en la urbo Seongnam, sude de la korea ĉefurbo Seulo, iom post iom amasiĝis koreoj, kaj vespere, du busoj da japanoj aldoniĝis. Jen la komenco de la 43a Korea Kongreso de Esperanto por koreoj, la 98a Japana Esperanto-Kongreso por japanoj, sed ili […]